Bisakah ibu melakukan ‘aqeeqah untuk anaknya jika ayah telah menceraikannya?

Pertama: Aqiqah (Haqiqa, Aqiqah) adalah sunnah dan mustahab, tetapi tidak wajib. Orang yang mengikuti sunnah ini akan memperoleh pahala dan kebajikan, dan orang yang tidak mengikutinya...